JA-SX 88 - Economy Line

Item #: 0 1988 2

IKA-No.OriginalReferencesDimensions
JASX 88
P/N 0 1988 1

4-JAS 88

Denso
Daihatsu
Hino

Isuzu

Komatsu
Mitsubishi

Toyota028531-0632,-5650,-5651
028099-3560,-3570

28140-77090-000
2814A-77090
28140-1220
1-81119-004-0
5-81118-013-0
02851-00500
028510-0500
028510-0670
28142-22060/71
28140-770908 x 25 x 21